תליוני אורות היקום

כשהקבלה פוגשת עבמי”ם

בקבלה, העולם בו אנו שוכנים הוא חלק קטן מהבריאה הגדולה שהיקום. הזוהר מציין שבע עולמות, ארץ, אדמה, גיא, נשיה, ציה, ארקא ותבל (הגדול שבעולמות) – הזוהר חלק א’ דף לט/ב. בזוהר נמצא גם תאור מפגש בין שנים מתלמידי הרשב”י (יוסי וחייא) עם תושב ארקא (הזוהר חלק א, דף קנ”ז/ א).

הסדרה הזו מבוססת על תופעת “מעגלי החיטה” שנמצאה בעיקר באנגליה אך גם במקומות נוספים בעולם. צורות אלו הן בעלות אנרגיה יחודית. בסדרה זו נבחרו צורות שלגביהן אין טענה כי נוצרו בידי אדם. התכשיטים כווננו על ידי קודים קבלים. תכשיטים מסדרה זו עשויים כסף נקי ללא ציפוי. כסף הנו החומר המועדף להגברת האנרגיות של האותיות, ושומרת על רוח הקבלה האומרת פשטות וצניעות.
מאחר והתכשיטים והקמעות עשויים מכסף ללא ציפוי, מטבע בריאתם הם נוטים להשחיר. לכן, על העונד אותם לנקות ולשמור על הברק שלהם. דבר זה נעשה בכוונת מכוון, כי בדרך זו העונד ממלא אחרי צו קבלי עיקרי של “קבלה לשם השפעה”. בדרך זו נוצר קשר חזק ויעיל יותר בין הקמע או התכשיט לעונד אותו.

כשאתם בוחרים תכשיט או קמע עליכם לחוש את האנרגיה ואת הרגשתכם כלפי התכשיטים. זו הדרך הטובה לרכוש כלי לחיים שיהנה אתכם ויסייע לכם.

0

Your Cart